Om Tapeten

Forenings- og Frivilligcenter Tapeten er en 8.000 m2. sammenhængende bygning som huser mange forskellige aktiviteter:

  • 25 foreninger af alle slags
  • Frivilligsekretariatet og Frivillighedsrådet
  • Mødelokaler for foreninger og andre aktiviteter som er hjemmehørende i Ballerup Kommune
  • Udlejningslokaler til henholdsvis 250 og 450 personer, som kan lejes til seminarer, foredrag, musik, teater og andre aktiviteter. Herudover kan private borgere som er hjemmehørende i Ballerup Kommune leje lokale til private arrangementer. Bemærk at der ikke udlejes til private ungdomsfester.

Vi ønsker, at huset skal kunne bruges af alle grupper af borgere. Derfor er huset certificeret af Foreningen God Adgang. Se mere på http://www.godadgang.dk/dk/steder/oversted.asp?id=8987

Vi bestræber os på at kunne levere præcis den service du ønsker til dit arrangement, så går du og overvejer om du skal holde dit arrangement på Tapeten, så kontakt os for et besøg, så taler vi om det.

Du møder os bedst på hverdage mellem kl. 8 og 12.

Historie
Tapeten, som huset til dagligt kaldes, er én af Ballerups ældste erhvervsbygninger og var indtil 1978 landskendt som ”Brdr. Dahls Tapetfabrik”. I en lang periode havde fabrikken samarbejder med tidens største kunstnere, som for eksempel Nanna Ditzel og virksomheden var blandt andet kendt for sit store engagement i medarbejdernes  sociale forhold. Et perfekt udgangspunkt for husets nuværende aktiviteter som bæres af de mange frivilliges store engagement.